Gratis samåkning i Sverige via Skjutsgruppen

Ta en skjuts med en medlem från skjutsgruppen. Ni delar på bensinpengarna.

Skjutsgruppen är den svenska samåkningsrörelsen. Gruppen har idag över 60 000 medlemmar i Sverige som delar lika eller bjuder på skjuts.

Till skjutsgruppen ›