Villkor

”Ni som använder tjänsten ”Meet the Locals” träffas på eget ansvar och egen risk, och Turistrådet friskriver sig från allt ansvar för eventuella skador som kan drabba personer som träffas via ”Meet The Locals”.

Du som turist eller du som boende i Göteborg har således inte rätt till någon form av ersättning från Turistrådet för skada som du drabbas av vid möte via ”Meet the Locals”.